Z pohledu doménových sporů byl rok 2020 významný. Navzdory pandemii totiž jejich počty meziročně opět vzrostly. Rekordní čísla zaznamenalo jak sudiště při Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO), tak platforma při českém rozhodčím soudu (CAC).
Celkové náklady doménových sporů tvoří zpravidla dvě složky: (1) oficiální administrativní poplatky za návrh, a (2) odměna právního zástupce. (1…
1
V závislosti na druhu doménového jména se v případném doménovém sporu uplatní daná ADR pravidla (určená zpravidla v registrační smlouvě), na základě…
1
V praxi se velmi často stává, že doménové jméno, které si chceme zaregistrovat už není dostupné, protože si jej zaregistrovala třetí strana. Registrace…
It happens all the time. The underlying principle of the domain name registrations is based on first-come-first-served basis. However, in most of the…
Jistě každý má alespoň matnou představu o tom, co je to doménové jméno a k čemu slouží. Po technické stránce je doménové jméno jedinečnou adresou, která…
2
Surely, everyone knows, at least to a certain extent, what the domain name is and what is its purpose. From the technical perspective, domain name is a…
This is to evidence that misspelled domain names are still of a very much interest both to domain speculants as well as trademark owners. In its recent…
1
See all

Claim Domain Name Newsletter